Elektrik vurma maşını

  • Univrsale Toxunma Ekranlı Elektrik Tərkibli Maşın

    Univrsale Toxunma Ekranlı Elektrik Tərkibli Maşın

    Elektrik tıqqıltı maşını bütün maşınqayırma sənayesi, dəzgah, qəlib maşınları, plastik maşınlar, çap maşınları, qablaşdırma maşınları istehsalçıları, mühəndislik maşınları, avtomobil motosiklet hissələri, aviasiya mühərrikləri, vaqonlar, tütün maşınları və ümumi maşınlar və digər sənaye sahələrinə tətbiq olunur.