Torna Aləti Post Taşlama maşını

  • Tornada Daxili və Xarici Alət Post Taşlama maşını

    Tornada Daxili və Xarici Alət Post Taşlama maşını

    Torna aləti dirəyi dəyirmanı torna üzərində alət postuna quraşdırılmış alətlərin kəsici kənarlarını itiləmək üçün istifadə olunan dəzgahdır.O, torna alətlərinin əyrilərini üyütmək və qazma alətlərinin uclarını itiləmək üçün istifadə edilə bilər.