Torna Aləti Post Taşlama maşını

  • Internal And External Tool Post Grinder on Lathe

    Tornada Daxili və Xarici Alət Post Taşlama maşını

    Torna aləti dirəyi dəzgahı torna üzərində alət postuna quraşdırılmış alətlərin kəsici kənarlarını itiləmək üçün istifadə olunan dəzgahdır.O, torna alətlərinin əyrilərini üyütmək və qazma alətlərinin uclarını itiləmək üçün istifadə edilə bilər.